ASEPTA
specialisti en dermocosmetico

WETTELIJKE VERMELDINGEN

LES LABORATOIRES ASEPTA

Naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht met een kapitaal van 1 520 000 €

Maatschappelijke zetel te 1-3 avenue Albert II – Fontvieille – 98000, PRINSDOM MONACO

Telefoon: +377 92 05 75 51

E-mail: laboratoires@asepta.mc

Ingeschreven in het handelsregister van Monaco onder het nummer 56 S 00055

Intracommunautair nummer: FR 06 00000 3102

Zaakvoerder van de vennootschap: Anne-Marie NOIR, CEO

Directeur van de publicatie: Brice FROMION, Directeur Export

Webmaster: Farouk DJELLOUL

De website werd ontworpen en gerealiseerd door:

FEDERALL, S.A.R.L. Testa, Fedenucci & Canepari, met een kapitaal van 32 000 €,

Maatschappelijke zetel te 41 Avenue Hector Otto – Le Patio Palace – 98000 PRINSDOM MONACO

Telefoon: +377 99 99 99 97

Ingeschreven in het handelsregister van Monaco onder het nummer 03 S 04144

Intracommunautair nummer: FR 10 0000 63890

De website wordt gehost door:

MONACO TELECOM S.A.M.

Naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht met een kapitaal van 1 687 640 €

Maatschappelijke zetel te 25 Boulevard de Suisse - BP 377 - 98008 MONACO CEDEX.
Telefoon: +377 99 66 33 00

Ingeschreven in het handelsregister van Monaco onder het nummer 97 S 03277

Intracommunautair nummer: FR 73 0000 42183

Intellectuele eigendom

De verschillende merken en logo’s op de website www.asepta.com zijn merken die toebehoren aan de vennootschap LABORATOIRES ASEPTA. Er kunnen met betrekking tot de merken of logo’s op deze website geen gebruiksrechten of licenties worden verleend en bijgevolg mogen die merken en logo’s niet worden gebruikt zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van hun eigenaar.

De documenten die op de website worden gepubliceerd, mogen enkel worden gereproduceerd voor private informatieve doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden, behoudens het voorafgaand schriftelijk akkoord van de vennootschap LABORATOIRES ASEPTA.

De vennootschap LABORATOIRES ASEPTA behoudt zich het recht voor vervolgingen in te stellen wegens elke handeling van namaak van haar intellectuele eigendomsrechten, ook in het kader van een strafrechtelijke vordering.

Informatica & vrijheden

Overeenkomstig de wet ‘Informatica en vrijheden’ nr. 78-17 van 6 januari 1978 en de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 geniet elke persoon die zijn contactgegevens of andere persoonsgegevens achterlaat op de website www.asepta.com, een individueel recht van verzet, toegang en verbetering. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek via e-mail te versturen naar het adres laboratoires@asepta.mc  of per post naar de vennootschap LABORATOIRES ASEPTA – Service Juridique – 1-3 avenue Albert II – BP 649, MC 98013 MONACO CEDEX.

De vennootschap LABORATOIRES ASEPTA behoudt zich het recht voor de toegang tot de website of een deel daarvan gelijk wanneer te wijzigen, te verbreken of op te schorten, zonder dat ze aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen.

Deze wettelijke vermeldingen zijn onderworpen aan het Frans recht en elk geschil wordt voor de bevoegde rechtbanken van frankrijk gebracht.

Aansprakelijkheid

De vennootschap LABORATOIRES ASEPTA is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens noch voor fouten of weglatingen op deze website. De foto’s van de producten van de verschillende gamma’s van de vennootschap LABORATOIRES ASEPTA op deze website hebben geen contractuele waarde. Er wordt geen enkele waarborg verleend met betrekking tot de juistheid of het geheel van de informatie die op de website wordt gepubliceerd.

De vennootschap LABORATOIRES ASEPTA biedt geen enkele waarborg met betrekking tot en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van de toegang tot of het gebruik van deze website, ook niet voor schade of virussen die de informatica-uitrusting van de gebruiker kunnen besmetten.

De gebruiker verbindt zich ertoe om via deze website geen informatie door te sturen die aanleiding kan geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. In dit opzicht verbindt hij zich ertoe om via deze website geen informatie te verspreiden die onwettig is, in strijd met de openbare orde of van lasterlijke aard.

Alle ten opzichte van de vennootschap LABORATOIRES ASEPTA externe websites die worden genoemd en een hypertextlink hebben op de website www.asepta.com, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de vennootschap LABORATOIRES ASEPTA. Bijgevolg is de vennootschap LABORATOIRES ASEPTA niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites. Die links naar andere websites vormen in geen geval een goedkeuring vanwege of een partnerschap tussen de vennootschap LABORATOIRES ASEPTA en die websites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Bovendien mag geen enkele natuurlijke of rechtspersoon een hypertextlink invoegen die de internetgebruiker doorstuurt naar de website www.asepta.com zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de vennootschap LABORATOIRES ASEPTA