Onze Gamma’s

De ASEPTA-producten, die volledig in het Prinsdom Monaco zijn ontworpen en geproduceerd, profiteren van de nieuwste ontwikkelingen in de cosmetica.

Uw Behoeften

Onze gamma's, erkend voor hun doeltreffendheid en voordelen, zijn ontworpen voor uw welzijn van kop tot teen!

Het Laboratorium

De LABORATOIRES ASEPTA zijn de producenten en verdelers van dermo-cosmetica produkten sinds meer dan 75 jaar.

WETTELIJKE BEPALINGEN

LABORATOIRES ASEPTA

Een Monegaskische naamloze vennootschap met een kapitaal van 1 520 000 €.

Waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1-3 avenue Albert II - Fontvieille - 98000 MONACO (Vorstendom)
Telefoon: +377 92 05 75 51
e-mail : laboratoires@asepta.mc

Geregistreerd bij het RCI van Monaco onder nummer 56 S 00055
Intracommunautair nummer: FR 06 00000 3102

Bestuurder van de vennootschap: Anne-Marie NOIR, voorzitter en CEO
Directeur uitgeverij: Brice FROMION, Export Directeur

De site is ontworpen en geproduceerd door :
FEDERALL, S.A.R.L. Testa, Fedenucci & Canepari met een kapitaal van 32 000 €.
Waarvan de maatschappelijk zetel is gevestigd te 36 avenue de l'Annonciade - Tour Odéon - 98000 MONACO
Telefoonnummer: +377 99 99 99 97

Geregistreerd bij het RCI van Monaco onder nummer 03 S 04144
Intracommunautair nummer: FR 10 0000 63890

De site wordt gehost door :
MONACO TELECOM S.A.M.
Een Monegaskische naamloze vennootschap met een kapitaal van 1 687 640 €.
Waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 25 bd de Suisse - BP 377 - 98008 MONACO CEDEX.
Telefoon: +377 99 66 33 00

Geregistreerd bij het RCI van Monaco onder nummer 97 S 03277
Intracommunautair nummer: FR 73 0000 42183

Intellectueel eigendom
De verschillende handelsmerken en logo's die op de asepta.com site voorkomen zijn handelsmerken van de LABORATOIRES ASEPTA. Er kan geen gebruiksrecht of licentie worden verleend voor de genoemde handelsmerken of logo's die op deze site voorkomen, en die mogen dus niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van hun eigenaar.

Elke reproductie van op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor privé-gebruik. Gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de LABORATOIRES ASEPTA.

De LABORATOIRES ASEPTA behouden zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke daad van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, inclusief in het kader van strafrechtelijke procedures.

Gegevensverwerking en vrijheden
Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 en nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 beschikt elke persoon die zijn of haar contactgegevens of andere persoonsgegevens op de site asepta.com heeft achtergelaten over een individueel recht van verzet, toegang en rectificatie. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek per e-mail te sturen naar laboratoires@asepta.mc of per post naar LABORATOIRES ASEPTA - Service Juridique - 1-3 avenue Albert II - BP 649, MC 98013 MONACO CEDEX.
De LABORATOIRES ASEPTA behouden zich het recht voor om op elk moment de toegang tot de gehele site of een deel ervan te wijzigen, te beëindigen of op te schorten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen.

Deze juridische mededeling is onderworpen aan het Franse recht en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van dat land.

Aansprakelijkheid
De LABORATOIRES ASEPTA kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid, fouten of omissies op deze site. De foto's van de producten uit de verschillende gamma's van de Laboratoria op deze site zijn niet contractueel. Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid of volledigheid van de op de internetsite geplaatste informatie.

De LABORATOIRES ASEPTA bieden geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site, met inbegrip van een beschadiging of een virus dat de computeruitrusting van de gebruiker kan beschadigen.

De gebruiker verbindt zich ertoe op deze site geen informatie door te geven die kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. In dit verband verbindt hij zich ertoe via deze site geen onwettige, met de openbare orde strijdige of lasterlijke informatie te verspreiden.

Alle externe websites aan de LABORATOIRES ASEPTA die worden vermeld en een hypertext link naar de asepta.com website hebben, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de LABORATOIRES ASEPTA. Bijgevolg wijzen de LABORATOIRES ASEPTA alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan af. Deze links naar andere sites houden op geen enkele wijze een goedkeuring of partnership in tussen de LABORATOIRES ASEPTA en deze websites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeschermingsbeleid. Bovendien is geen enkele natuurlijke of rechtspersoon gemachtigd om een hypertext link in te voegen die verwijst naar de asepta.com site zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de LABORATOIRES ASEPTA.