ANTI-BIJT SPRAY - Laboratoires ASEPTA Monaco

Onze Gamma’s

De ASEPTA-producten, die volledig in het Prinsdom Monaco zijn ontworpen en geproduceerd, profiteren van de nieuwste ontwikkelingen in de cosmetica.

Uw Behoeften

Onze gamma's, erkend voor hun doeltreffendheid en voordelen, zijn ontworpen voor uw welzijn van kop tot teen!

Het Laboratorium

De LABORATOIRES ASEPTA zijn de producenten en verdelers van dermo-cosmetica produkten sinds meer dan 75 jaar.

ANTI-BIJT SPRAY

INDICATIES

Bescherming van voorwerpen tegen bijten

ACTIES

CANYS® Anti-Bijt Spray voor Puppy's is ontwikkeld om te voorkomen dat puppy's bijten op kussens, tapijten, poten van meubels, schoenen, auto-interieurs... Het kan worden gespoten op een verband, een bandage of direct op de vacht om deze te beschermen.
Geurloos. Vlekt niet

GEBRUIKSAANWIJZING

Schud het blik. Verstuif op 20 cm van het te beschermen voorwerp of weefsel. Herhaal de toepassing regelmatig totdat het kauwen stopt en de pup volledig is afgericht.
GEVAAR: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan barsten onder hitte. Verwijderd houden van warmte/vonken/vlammen/hete oppervlakken. Niet roken. Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C /122°F. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet spuiten op een open vlam of een andere ontstekingsbron. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te verwijderen. Bij aanhoudende oogirritatie: raadpleeg een arts.
DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK - NIET INSLIKKEN

ACTIEVE WERKSTOFFEN

Bitterstof, vetvrij excipiëns, drijfgas