HABITAT INSECTICIDE VERSTUIVER - Laboratoires ASEPTA Monaco

Onze Gamma’s

De ASEPTA-producten, die volledig in het Prinsdom Monaco zijn ontworpen en geproduceerd, profiteren van de nieuwste ontwikkelingen in de cosmetica.

Uw Behoeften

Onze gamma's, erkend voor hun doeltreffendheid en voordelen, zijn ontworpen voor uw welzijn van kop tot teen!

Het Laboratorium

De LABORATOIRES ASEPTA zijn de producenten en verdelers van dermo-cosmetica produkten sinds meer dan 75 jaar.

HABITAT INSECTICIDE VERSTUIVER

INDICATIES

Insecticide verstuiver - huishoudelijk Larvicide

ACTIES

De HABITAT CANYS® Insecticide Diffuser verdelgt vlooien in alle stadia van ontwikkeling (volwassenen, larven en eieren), mijten, bedwantsen en andere insecten (spinnen, motten...). Gebruikt voor insecticide en larvicide behandeling van huizen. Niet op dieren spuiten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik één spuitbus van 150ml om een ruimte van 36m² te behandelen. Zet alle elektrische apparaten, vlammen en warmte uit. Sluit alle ramen, deuren en kasten. Verwijder voedsel en kookgerei. Houd dieren uit de buurt en verplaats aquaria of dek ze af met een natte doek. Plaats de spuitbus in het midden van de te behandelen ruimte. Knijp in het lipje tot het vastklikt. De verspreiding begint. Verlaat de kamer en sluit de deur. Het product blijft spuiten totdat de bus helemaal leeg is. Wacht 3 uur, ventileer dan goed gedurende 1 uur. Indien nodig, herhaalt u de operatie 2 weken na de eerste behandeling. Niet spuiten in een volume van minder dan 2m³.

GEVAAR: Bevat PERMETHRINE (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken. Uiterst ontvlambaar aerosol. Houder onder druk: kan barsten onder hitte. Zeer giftig voor in het water levende organismen, veroorzaakt op lange termijn schadelijke effecten. Verwijderd houden van warmte/vonken/vlammen/hete oppervlakken. Niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet spuiten op een open vlam of een andere ontstekingsbron. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C/120°F.

ACTIEVE WERKSTOFFEN

PERMETHRIN (CAS-nr. 52645-53-1): 3,55 g/l
PIPERONYLBUTOXIDE (CAS-nr. 51-03-6): 2,70 g/l
S-METHOPRENE (CAS-nr. 65733-16-6): 0,32 g/l
CHRYSANTHEMUM CINERARIAEFOLIUM, EXT
(n°CAS 89997-63-7): 0,54 g/l
Indeling biocide: TP18 (insecticide en acaricide).

CODES

CODE ASEPTA : 951 (150 ml)
GENCOD : 3336087242024